Disclaimer

Deze website wordt beheerd door bv Koninklijke van Kempen & Begeer. Door u toegang te verschaffen tot deze website van bv Koninklijke van Kempen & Begeer, accepteert u dat u gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden. 

Aansprakelijkheid:

bv Koninklijke van Kempen & Begeer besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. bv Koninklijke van Kempen & Begeer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet, zoals bijv. storingen of onderbrekingen. Noch is bv Koninklijke van Kempen & Begeer aansprakelijk voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door bv Koninklijke van Kempen & Begeer of door u aan bv Koninklijke van Kempen & Begeer middels een website van bv Koninklijke van Kempen & Begeer of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt bv Koninklijke van Kempen & Begeer geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of idee├źn verstrekt door of namens bv Koninklijke van Kempen & Begeer via deze website. bv Koninklijke van Kempen & Begeer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. bv Koninklijke van Kempen & Begeer garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

De gegevens op deze website van bv Koninklijke van Kempen & Begeer kunnen te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door bv Koninklijke van Kempen & Begeer worden gewijzigd. 

Copyright clausule:

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij bv Koninklijke van Kempen & Begeer. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van bv Koninklijke van Kempen & Begeer openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd in de zin van de Auteurswet 1912. 

Alle op deze website afgebeelde merkrechten zijn eigendom van bv Koninklijke van Kempen & Begeer. Gebruik van een merk dat op deze website staat afgebeeld is verboden, tenzij bv Koninklijke van Kempen & Begeer daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven.