Service & garantie

Keltum bestek wordt met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en nauwgezet gecontroleerd. Keltum garandeert de uitstekende gebruikseigenschappen van haar bestekken en geeft wettelijke garantie op materiaal- en productiefouten. Slijtage en schade door dagelijks gebruik, oneigenlijk gebruik of nagelaten onderhoud vallen niet onder deze garantie.

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten is het mogelijk dat u een klacht heeft over het door u aangeschafte Keltum product. In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met uw dealer, die voor de verdere afhandeling zorgdraagt. U kunt ook ons contactformulier gebruiken.